page_banner

Ajaýyp ýelmeşýän uretan akrilat: HT7379

Gysga düşündiriş:


 • Port: Şençzhenen, Hytaý
 • Reňk: Suwuklygy arassalaň
 • Einecs: Hiç biri
 • CAS belgisi: No.ok.
 • Formula: CH2 = Çkor
 • Önümçilik kuwwaty: Yearylda 20 000 000 mt
 • Tölegiň şerti: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Pul gramy
 • Molekulýar esasy zynjyr: Zynjyr: Akrilat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poliuretan akrilat:HT7379

  HT7379 üçburçly poliester akrilatdyr oligomer; ajaýyp ýelmeşmesi, oňat çeýeligi bar,gowy pigment çyglylygy, gowy syýa suwuklygy, gowy çap etmegiň laýyklygy we çalt bejeriş tizligi. Budakmak, ýelimlemek we örtmek üçin maslahat berilýän kyn substratlara dakylýar.

  Aýratynlyk:

  Önüm aýratynlyklary  

  Ajaýyp ýelme

  Gowy howa garşylygy

  Gowy çeýeligi

  Teklip edilýän programma

  Substrata ýapyşmak kyn

  Syýa

  Heselimleýji

  örtük

  Aýratynlyklary

  Funksiýa esaslary (teoretiki)

  3

  Daş görnüşi (Görüş boýunça)

  sary suwuklyk

  Iscapyşmazlyk (CPS / 60 ℃)

  5500-7500

  Reňk (Gardner)

  ≤ 3

  Netijeli mazmun (%)

  ≥99.9

  Gaplamak

  Arassa agramy 50KG plastik çelek we arassa agramy 200KG demir deprek

  Saklamak şertleri

  Resin, salkyn ýa-da gurak ýerde saklaň, günüň we yssynyň öňüni alyň;
  Saklamagyň temperaturasy 40 exceed-dan geçmeýär, adaty şertlerde azyndan 6 aý saklanýar.

  Meseleleri ulanyň

  Derä we egin-eşiklere degmekden gaça duruň, işleýän wagtyňyz gorag elliklerini geýiň;
  Syzdyrylanda mata bilen syzyň we etil asetat bilen ýuwuň;
  jikme-jiklikler üçin material howpsuzlygy görkezmelerine (MSDS) serediň.
  Harytlaryň her topary önümçilige goýulmazdan ozal synagdan geçirilmeli.

  Haryt suratlary:

  Polyurethane Acrylate (1)
  Polyurethane Acrylate (3)
  Polyurethane Acrylate (1)
  Polyurethane Acrylate (1)

  Önüm programmalary:

  OPV-Printing-Inks-3
  13
  Phone Shell & 3C Coating (1)
  3D-Printing-1
  Vacuum Metallizing Coating (3)
  Polyurethane Acrylate0038C (3)
  Vacuum Metallizing Coating (1)
  Vacuum Metallizing Coating (2)
  Wood Coating (1)
  Polyurethane Acrylate0038C (3)
  Polyurethane Acrylate0038C (1)
  Polyurethane Acrylate0038C (4)

  Önümiň gaplanylyşy:

  Packaging
  Packaging b

  Kompaniýanyň tertibi:

  Company Profile

  Guangdong Haohui New Materials CO, Ltd. 2009-njy ýylda döredilen, gözleg işlerine ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kärhana we UV bejerip bolýan çybyk we andoligomerHaohui ştab-kwartirasy we gözleg merkezi Dongguan şäheriniň Songshan kölünde ýerleşýär. Indi bizde 15 sany oýlap tapyş patenti we 12-den gowrak adam bar, şol sanda I Lukman we köp ussat ýaly 20-den gowrak adamdan ybarat bolan ýokary öndürijilikli gözleg we gözleg topary, biz UV bejergisiniň aýratyn akry giç polimer önümlerini we ýokary öndürijilikli UV üpjün edip bileris. Bejerip bolýan ýöriteleşdirilen çözgütler Biziň önümçilik bazamyz himiýa senagat seýilgähinde - Nanxiong nebithimiýa seýilgähinde ýerleşýär, önümçilik meýdany takmynan 20,000 inedördül metr we ýyllyk kuwwaty 30 000 tonnadan gowrak. Haohui, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyndan we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, müşderilere özleşdirmek, ammar we logistika hyzmatlaryny hödürläp bileris.

  Üstünligimiz:

  1. 11 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, 30-dan gowrak adam gözleg we gözleg topary, müşderä ýokary hilli önüm öndürmäge we öndürmäge kömek edip bileris.
  2. Zawodymyz, müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin IS09001 we IS014001 ulgam sertifikatyndan geçdi, "ýokary hilli gözegçilik gözegçiligi töwekgelçiligi".
  3. productionokary önümçilik kuwwaty we uly satyn alyş mukdary bilen, bäsdeşlige ukyply bahalary müşderiler bilen paýlaşyň

  Sorag-jogap:

  1) Kompaniýanyň haýsy gaplama aýratynlyklary bar?
  J: Arassa agramy 50KG plastik çelek we arassa agramy 200KG demir deprek

  2) Kompaniýanyň önümleriniň haýsy UV meýdançasy bar?
  J: kompaniýamyz UV Oligomer-iň ussat öndürijisidir, esasan agaç örtükleri, plastmassa, dyrnak çalmak, OPV we ofset syýa bilen meşgullanýarys ...

  3) Haýsy önümler edýär seniňki kompaniýa barmy?
  J: Önümlerimiz hakdapoliester akrilat, epoksi rezin, uretan akrilat we ş.m.

  4) Zawodyňyza baryp, mugt nusgalary iberip bilerismi?
  J:Öz zawodymyza baryp görmek üçin sizi mähirli garşylaýarys.
  Mysal barada aýdylanda, mugt nusga berip bileris we diňe tölemeli üçin ýük.

  5) Şereketiňiz näçe uly? Annualyllyk näçe tonna önüm?
  J: takmynan 20,000 inedördül metr önümçilik meýdany we ýyllyk kuwwaty 30,000 t-den gowrak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň