page_banner

2021-nji ýyldaky halkara iň ýokary syýa kompaniýalary hasabaty

Syýa senagaty COVID-19-dan dikeldilýär (haýal)

news 1

COVID-19 pandemiýasy 2020-nji ýylyň başynda başlaly bäri dünýä düýpgöter başga ýer. Çaklamalara görä dünýäde ölenleriň sany 4 milliona golaý, howply täze görnüşler bar. Sanjymlar dünýä ilatynyň 23% -iniň azyndan bir dozany alandygyna görä sanjymlar mümkin boldugyça çalt berilýär.

Bu ýylky iň ýokary syýa kompaniýalarynyň hasabaty üçin öňdebaryjy syýa öndürijileri bilen söhbetdeşlikde birnäçe açyk habar bar. Birinjisi, her bir syýa kompaniýasy çig mal üpjünçiligini saklamakda möhüm kynçylyklara sezewar boldy. Esasy syýa ingredientleri ýapylmagy ýa-da önümleriň başga maksatlara gönükdirilmegi sebäpli ýetmezçilik edýärdi. Goşundylar bar bolsa, transport we logistika teklip edýärdi

päsgelçilikleri.

Ikinjiden, syýa kompaniýalary öz halkynyň pandemiýanyň döreden köp kynçylyklaryny ýeňip geçendiklerini habar berdiler. Köp ýolbaşçylar bu ýyl ähli üýtgeşiklikleri öz işgärlerine hasapladylar.

Üçünjiden, öňe gitmek üçin belli bir durnuklylyga tarap barýarys diýen ynam bar. Näme bolsa-da, “täze kadaly” görnüşde bolup biler, ýöne syýa pudagynyň ýolbaşçylarynyň köpüsi işlerde ýokary göteriliş görýärler. Bu dowam eder we pandemiýa ýakyn wagtda köplenç yzymyzda bolar diýip umyt edýärin.

Iň ýokary halkara syýa kompaniýalary

(Syýa we grafika sungaty satuwy)

DIC / Sun Chemical 4,9 milliard dollar

“Flint Group” 2,1 milliard dollar

Sakata INX 1,41 milliard dollar

“Siegwerk” topary 1,36 milliard dollar

“Toyo Ink” 1,19 milliard dollar

“Huber” topary 779 million dollar

“Fujifilm Demirgazyk Amerika” 400 million dollar *

SIKPA 400 million dollar *

ALTANA AG 390 million dollar *

T&K Toka 382 million dollar

Kao 300 million dollar *

“Dainichiseika Reňk” 241 million dollar

Dört grafikanyň bölümi CR \ T, 200 million dollar *

Wikoff reňk 200 million dollar *

DuPont 175 million dollar *

“Yip's Chemical” 160 million dollar

EFI 150 million dollar *

UFlex 111 million dollar

Marabu GmbH & Co. KG 107 million dollar

Tokio Çap ediş syýa 103 million dollar

Zeller + Gmelin 100 million dollar *

“Sanchez SA de CV” 97 million dollar

DEERS I / Daihan Ink 90 million dollar

HP 90 million dollar *

“Doneck Euroflex SA” 79 million dollar

Nazdar 75 million dollar *

Merkezi syýa 58 million dollar

Letong Chemical 55 million dollar *

Syýa ulgamlary 50 million dollar *

Halkara kagyz 50 million dollar *

“Epple Druckfarben” 48 million dollar


Iş wagty: Awgust-17-2021