page_banner

Öz-özüne laýyk gelýän emläk poliuretan akrilat: 0038C

Gysga düşündiriş:


 • Port: Şençzhenen, Hytaý
 • Reňk: Suwuklygy arassalaň
 • Einecs: Hiç biri
 • CAS belgisi: No.ok.
 • Formula: CH2 = Çkor
 • Önümçilik kuwwaty: Yearylda 20 000 000 mt
 • Tölegiň şerti: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Pul gramy
 • Molekulýar esasy zynjyr: Zynjyr: Akrilat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poliuretan akrilat: 0038C

  0038C üç bedenli poliuretan akrilat, öz-özüne gabat gelýän häsiýeti, gowy çyglylygy, çeýeligi, az gaharjaňlygy we näzik el duýgusy bar. Plastmassa, agaç, kagyz we ş.m. UV örtük örtügi üçin amatly.

  Aýratynlyk:

  Haryt kody 0038C
  Önüm aýratynlyklary Çalt bejeriş tizligiSubstratda gowy çyglylyk

  Gowy çyzmaga garşylyk

  Näzik we rahat duýgy

  Arza UV plastmassa örtüklerUV agaç örtükleri

  OPV

  Inks

  Aýratynlyklary Funksiýa esas (teoretiki) 3Daş görnüşi (Görüş boýunça)

  Suwuklygy arassalaň

  IscapyşmazlykCPS / 25) 80-550

  Reňk (Gardner) ≤ 1

  Netijeli mazmun (%) 100

  Gaplamak Arassa agramy 50KG plastik çelek we arassa agramy 200KG demir deprek.
  Saklamak şertleri Salkyn ýa-da gurak ýerde saklaň, gün we yssydan gaça duruň;Saklamagyň temperaturasy 40-dan geçmeýär azyndan 6 aý adaty şertlerde saklamak şertleri.
  Meseleleri ulanyň Derä we egin-eşiklere degmekden gaça duruň, işleýän wagtyňyz gorag elliklerini geýiň;
  Syzdyrylanda mata bilen syzyň we etil asetat bilen ýuwuň;
  jikme-jiklikler üçin material howpsuzlygy görkezmelerine (MSDS) serediň.
  Harytlaryň her topary önümçilige goýulmazdan ozal synagdan geçirilmeli.

  Haryt suratlary:

  Polyurethane Acrylate (1)
  Polyurethane Acrylate (3)
  Polyurethane Acrylate (1)
  Polyurethane Acrylate (1)

  Önüm programmalary:

  OPV-Printing-Inks-3
  13
  Phone Shell & 3C Coating (1)
  3D-Printing-1
  Vacuum Metallizing Coating (3)
  Polyurethane Acrylate0038C (3)
  Vacuum Metallizing Coating (1)
  Vacuum Metallizing Coating (2)
  Wood Coating (1)
  Polyurethane Acrylate0038C (3)
  Polyurethane Acrylate0038C (1)
  Polyurethane Acrylate0038C (4)

  Önümiň gaplanylyşy:

  Packaging
  Packaging b

  Kompaniýanyň tertibi:

  Company Profile

  Guangdong Haohui New Materials CO, Ltd. 2009-njy ýylda döredilen, gözleg işlerine ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kärhana we UV bejerip bolýan çybyk we andoligomerHaohui ştab-kwartirasy we gözleg merkezi Dongguan şäheriniň Songshan kölünde ýerleşýär. Indi bizde 15 sany oýlap tapyş patenti we 12-den gowrak adam bar, şol sanda I Lukman we köp ussat ýaly 20-den gowrak adamdan ybarat bolan ýokary öndürijilikli gözleg we gözleg topary, biz UV bejergisiniň aýratyn akry giç polimer önümlerini we ýokary öndürijilikli UV üpjün edip bileris. Bejerip bolýan ýöriteleşdirilen çözgütler Biziň önümçilik bazamyz himiýa senagat seýilgähinde - Nanxiong nebithimiýa seýilgähinde ýerleşýär, önümçilik meýdany takmynan 20,000 inedördül metr we ýyllyk kuwwaty 30 000 tonnadan gowrak. Haohui, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyndan we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, müşderilere özleşdirmek, ammar we logistika hyzmatlaryny hödürläp bileris.

  Üstünligimiz:

  1. 11 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, 30-dan gowrak adam gözleg we gözleg topary, müşderä ýokary hilli önüm öndürmäge we öndürmäge kömek edip bileris.
  2. Zawodymyz, müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin IS09001 we IS014001 ulgam sertifikatyndan geçdi, "ýokary hilli gözegçilik gözegçiligi töwekgelçiligi".
  3. productionokary önümçilik kuwwaty we uly satyn alyş mukdary bilen, bäsdeşlige ukyply bahalary müşderiler bilen paýlaşyň

  Sorag-jogap:

  1) Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: 11 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen öndüriji. 

  2) MOQ näme?
  J: 800KGS.

  3) Kuwwatyňyz näme:

  A: Jemi ýylda 20,000 MT töweregi.
  4) Tölegiňiz nähili?
  J: 30% öňünden goýum, BL göçürmesine garşy T / T 70% balans. L / C, PayPal, Western Union tölegi hem kabul ederliklidir.

  5) Zawodyňyza baryp, mugt nusgalary iberip bilerismi?
  J: Öz zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.
  Nusga barada aýdanymyzda, mugt nusga berip bileris we ýük ýüküni öňünden tölemeli bolarsyňyz, sargyt bereniňizden soň tölegi yzyna gaýtaryp bereris.

  6) Gurşun wagty näme?
  J: Nusga 5 gün gerek, köpçülikleýin sargyt wagty 1 hepde töweregi bolar.

  7) Häzirki wagtda haýsy uly marka bilen hyzmatdaşlygyňyz bar:
  A: Akzol Nobel, PPG, Toýo Ink, Siegwerk.

  8) Beýleki hytaý üpjün edijisiniň arasynda nähili tapawut bar?
  J: Hytaýyň beýleki üpjün edijilerine garanyňda baý önümlerimiz bar, önümimiz epoksi akrilat, poliester akrilat we poliuretan akrilat ýaly dürli önümlere laýyk bolup biler.

  9) Şereketiňizde patent barmy?
  A: Hawa, häzirki wagtda 50-den gowrak patentimiz bar we bu san her gulagy ýokarlandyrmakda.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň