page_banner

ABŞ hakda

Nanxiong Wotai Chemicals Co., Ltd.

 2009-njy ýylda döredilen, ýokary derejeli tehnologiýa kärhanasy bolup, UV bejerip bolýan çybyk we oligomer öndürýär.

Haohui ştab-kwartirasy we gözleg merkezi, Dongguan şäheriniň Songshan kölüniň ýokary tehnologiýaly seýilgähinde ýerleşýär. Indi bizde 15 oýlap tapyş patenti we 12 amaly patent bar, 1-den gowrak lukman we köp ussat ýaly 20-den gowrak adamdan ybarat bolan ýokary öndürijilikli R&D topary bilen, UV bejerip bolýan ýörite akrilat polimer önümlerini we ýokary öndürijilikli UV üpjün edip bileris. bejerip boljak özbaşdak çözgütler

Zawod gurşawy

Biziň wezipämiz

Önümçilik bazamyz himiýa senagat seýilgähinde - Nanxiong ajaýyp himiýa seýilgähinde ýerleşýär, önümçilik meýdany takmynan 20,000 inedördül metr we ýyllyk kuwwaty 30 000 tonnadan gowrak. Haohui, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyndan we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, müşderilere özleşdirmek, ammar we logistika hyzmatlaryny hödürläp bileris.

“Greenaşyl, daşky gurşawy goramak, üznüksiz täzelik” ýörelgesine eýerýäris, amaly işler bilen meşgullanýarys, müşderiler üçin gymmatlyklary döretmäge we hyzmatdaşlarymyz üçin arzuwlary amala aşyrmaga çalyşýarys.

Kärhana medeniýeti

Kompaniýanyň görnüşi

UV-de pudagyň lideri bolmak - polimerleri bejermek

Greenaşyl

Ekologiýa taýdan arassa

Innowasiýa düşünjesi

Tehnologiýa hormat goýuň

Täzelik etmegi dowam etdiriň

Işewürlik pelsepesi

Müşderiler üçin baha dörediň

Hyzmatdaşlar üçin arzuwlary amala aşyryň

Konsentrasiýa güýjüne ynanyň

Üznüksiz innowasiýa düşünjesi

Amaly iş we PK ruhuny ýerine ýetirmek