page_banner

Taryh

Kompaniýanyň taryhy

 • 2021
  2021-nji ýylyň iýun aýynda Haohui Songshan kölüniň "Köp meýilnama" synag kärhanasy hökmünde sylaglandy.
 • 2020
  2020-nji ýylyň Sanjar aýynda Haohui "Shaoguan In Engineeringenerçilik Tehnologiýa Gözleg Merkezi", "Shaoguan Specialöriteleşdirilen we Täze Kiçi we Orta Kärhana" baýragyna eýe boldy.
 • 2020
  2020-nji ýylyň Sanjar aýynda Haohui "Dongguan City Synergy Multiplying Enterprise", "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" baýragyna eýe boldy.
 • 2020
  2020-nji ýylyň fewral aýynda Haohui ýörite bazar bölümini we daşary ýurt söwda bölümini täze döretdi.
 • 2019
  2019-njy ýylyň aprelinde Wotai zawodynda täze laboratoriýa bar, Haohui Suw esasly Resin bölümini döretdi.
 • 2018
  2018-nji ýylda Nanxiong Wotai-nyň gymmat bahaly täze gurlan ofis binasy guruldy.
 • 2017
  2017-nji ýylyň noýabr aýynda Guangdong Haohui "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" diýlip ykrar edildi.
 • 2016
  2016-njy ýylyň mart aýynda Demirgazyk Hytaý şahamçasy resmi taýdan döredildi, Haohui "Ajaýyp kärhana" adyna eýe boldy.
 • 2016
  2016-njy ýyl Haohui-iň çalt ösüşiniň ilkinji ýyly bolup, kompaniýanyň adyna "Guangdong Haohui New Materials Co., Ltd." Hasaba alnan maýa 10 million ýuana çenli ýokarlandy we ştab-kwartirasy we gözleg merkezi Dongguan Songshan kölüniň ýokary tehnologiýa zolagynda ýerleşdi.
 • 2015
  2015-nji ýylyň dekabrynda günorta-günbatar şahamçasy resmi taýdan döredildi.
 • 2014
  2014-nji ýylyň ýanwar aýynda Gündogar Hytaý şahamçasy resmi taýdan döredildi.
 • 2014
  2014-nji ýylda “Haohui” -niň öz önümçilik bazasy bar: Nanxiong Wotai Chemical Co., Ltd.
 • 2013
  2013-nji ýylda Haohui-iň öz gözleg we ösüş barlaghanasy bar.
 • 2009
  2009-njy ýylyň dekabrynda “Dongguan Haohui Chemical Co., Ltd” resmi taýdan döredildi.