page_banner

Alifatik poliuretan akrilat

 • Self-Matting Property Polyurethane Acrylate:0038C

  Öz-özüne laýyk gelýän emläk poliuretan akrilat: 0038C

  0038C üç bedenli poliuretan akrilat, öz-özüne gabat gelýän häsiýeti, gowy çyglylygy, çeýeligi, az gaharjaňlygy we näzik el duýgusy bar. Plastmassa, agaç, kagyz we ş.m. UV örtük örtügi üçin amatly. Haryt kody 0038C Önümiň aýratynlyklary Çalt bejeriş tizligi Substratda gowy çyglylyk Gowy çyzylma garşylygy Näzik we tekiz duýgy Ulanylýan UV plastmassa örtüklerVV agaç örtükleri OPV Inks aýratynlyklary Funksiýa esaslary (teoretiki) 3 Görnüşi (Görüş boýunça) Arassa suwuklyk / H ...
 • Excellent Toughness And Gloss Polyurethane Acrylate: CR90685

  Ajaýyp berklik we ýalpyldawuk poliuretan akrilat: CR90685

  CR90685 alifat poliuretan akrilat oligomerdir. Ajaýyp berkligi we ýalpyldawuklygy bar. Anerob ýelim, gurluş ýelimi, dyrnaklary uzatmak üçin ýelim, süpürgiç möhürleýji we ş.m. üçin ulanylyp bilner Haryt kody CR90685 Önümiň ajaýyplygy Gowy ýalpyldawuk oňat çözüji garşylyk Teklip edilýän programma Dyrnagyň polisini uzatmak ýelim Dyrnak polisini süpürmek Sealanaerobic glýustruktura ýeliminiň aýratynlyklary 2 Daş görnüşi (Görüş boýunça) Suwuk Visco arassalaň ...
 • Excellent Hydrolysis Resistance Polyurethane Acrylate: HP1218

  Ajaýyp gidroliz garşylygy poliuretan akrilat: HP1218

  HP1218, sary däl, ajaýyp gidroliz garşylygy, doňdurma garşylygy, gowy howa garşylygy, has çeýeligi, ownuk ysy ýaly ýokary fiziki häsiýetleri goraýan uret akrilat oligomeridir. Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, möhüm çeýeligi möhüm aýratynlykdyr. Haryt HP1218 Önümiň ajaýyp ýelimlenmesi Himiki garşylykly suw çydamlylygy Howanyň çaltlygy Çalt bejeriş tizligi Teklip edilýän amaly örtük örtükleriniň aýratynlyklary ...
 • Good Weatherability Urethane Acrylate: HP6206

  Gowy howa geçirijiligi Uretan akrilat: HP6206

  HP6206, gurluş ýelimleri, metal örtükleri, kagyz örtükleri, optiki örtükler we ekran wilkalary üçin niýetlenen alifatik uretan akrilat oligomerdir. Gowy howa geçirijiligini hödürleýän ýokary çeýe oligomer. Haryt kody HP6206 Haryt aýratynlyklary lyokary çeýe çeýe çeýeligi gowulandyrýarN-sary goýma Programma basyşa duýgur ýelimlerCoatingsEncapsulants elektronika Inks spesifikasiýalary Funksiýa esaslary (teoretiki) 2 Görüniş (Görüş boýunça) Arassa suwuklykWiskosity (CPS / 60 ℃) 38 ...
 • Excellent Wetting Leveling Property Urethane Acrylate: HP6208A

  Çyglylygyň ajaýyp derejesi Uretan akrilat: HP6208A

  HP6208A alifatik poliuretan diakrilat oligomeridir. Örän çygly tekizleme häsiýetine, çalt bejeriş tizligine, gowy örtük häsiýetine, suwuň gaýnap durmagyna we ş.m. Esasan UV vakuum örtük asty üçin amatlydyr. Haryt kody HP6206 Önümiň aýratynlyklary Çeýe çeýe çeýe çeýeligi gowulandyrýarNar-sary goýma basyşy duýgur ýelimleýjilerCoatingsEncapsulants elektronikaInks aýratynlyklary Funksiýa esaslary (teoretiki) 2 Görnüşi (Görüş boýunça) Arassa suwuklykWiskosity (CPS / 60 ℃ ...)
 • Good Hardness Urethane Acrylate: HP6615

  Gowy gatylyk Uretan akrilat: HP6615

  HP6208A alifatik poliuretan diakrilat oligomeridir. Örän çygly tekizleme häsiýetine, çalt bejeriş tizligine, gowy örtük häsiýetine, suwuň gaýnap durmagyna we ş.m. Esasan UV vakuum örtük asty üçin amatlydyr. Haryt kody HP6206 Önümiň aýratynlyklary Çeýe çeýe çeýe çeýeligi gowulandyrýarNar-sary goýma basyşy duýgur ýelimleýjilerCoatingsEncapsulants elektronikaInks aýratynlyklary Funksiýa esaslary (teoretiki) 2 Görnüşi (Görüş boýunça) Arassa suwuklykWiskosity (CPS / 60 ℃ ...)